Lemon Tree Premier, Jaipur

Nirwan Marg, Bani Park, Jaipur, Rajasthan 302016

Today's Rate 1,600/-

Hotel Deals & Offers, Bani Park, Jaipur


other hotels in jaipur


book now

Call